Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Ģenerālprokurors

drukāt


Juris Stukāns

Dzimšanas datums: 1972.gada 16.majis

Darba pieredze:

2020 – pašlaik ģenerālprokurors

2016 – 2020 Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, tiesnesis

2008 - 2020 Rīgas apgabaltiesas tiesnesis

2006 - 2008 Rīgas apgabaltiesa - priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

2003 - 2005 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa – tiesnesis, tiesas priekšsēdētāja vietnieks

2000 - 2003 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs - priekšnieks

1997 - 1999 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa – tiesnesis

1997 Tieslietu ministrijas Publisko tiesību departamenta Kriminālo un procesuālo tiesību nodaļa - galvenais speciālists

1995 - 1997 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – galvenais speciālists

Izglītība:

2019. gada 12. martā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes lēmumu piešķirts tiesību zinātnes doktora zinātniskais grāds krimināltiesību apakšnozarē (Dr.iur.)

1997-2000 Tiesību zinātnes maģistra grāds (Latvijas Policijas akadēmija)

1992-1997 Jurista kvalifikācija (Latvijas Policijas akadēmija)

1992-1997 Tiesību zinātnes bakalaura grāds (Latvijas Policijas akadēmija)

1996-2000 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā (Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte)


Pedagoģiskā darba pieredze:

2010 – pašlaik vieslektors Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātē

2007 – pašlaik vieslektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā

2000-2010 lektors Latvijas Policijas akadēmijā

1998-2000 asistents Latvijas Policijas akadēmijā

Valodu prasmes

Latviešu - dzimtā, pārvalda trīs svešvalodas – angļu, vācu, kā arī krievu valodu.

Apbalvojumi:

Latvijas TM I pakāpes atzinības raksts

2018. gada 13. novembrī apbalvots ar Jubilejas Goda zīmi “Latvijas Valsts policijai 100”

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA