Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 22/12/2014

Par projekta "Prokuratūrasinformācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai" norisi

2013. gada 27. decembrī tika noslēgta vienošanās starp Latvijas Republikas Prokuratūru un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/013/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Prokuratūras IS (informācijas sistēmas) un e-pakalpojumu izveide, lai nodrošinātu Prokuratūras pamatdarbības un atbalsta funkciju veikšanu.

Projekta rezultāti nodrošinās Prokuratūras IS attīstību kopumā. Tiks izveidota Prokuratūras IS pamatdarbības un atbalsta procesu darbības nodrošināšanai Prokuratūras struktūrvienībās, izveidota Sevišķās lietvedības sistēma konfidenciālo, slepeno un sevišķi slepeno dokumentu apstrādei, izveidoti e-pakalpojumi „Lēmumi par mani prokuratūrā” un „Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”, infrastruktūra ProIS, Sevišķās lietvedības sistēmas un e-pakalpojumu darbības nodrošināšanai, veikta uzraudzībā esošo kriminālprocesu uzraudzības lietu digitalizācija, veikta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa IS (KRASS) uzlabošana.

Papildinformācija:

ERAF.jpg

 

Ģirts Lejiņš
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests
Projekta vadītājs
Tālr.: +371 67044886
Girts.Lejins@lrp.gov.lv

 

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA