Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 05/12/2018

Prokuratūra tiesai nodod krimināllietu pret kādu bijušo zvērinātu tiesu izpildītāju par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā

2018.gada 22.novembrī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu, kurā apsūdzēts kāds bijušais zvērinātu tiesu izpildītājs par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, ar ko radīts mantisks kaitējums lielā apmērā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētais, būdams zvērināts tiesu izpildītājs, 2010.gadā pēc piedzinēja SIA iesnieguma, ieveda izpildu lietu, ar piedzinēju SIA un kādu parādnieci par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Saskaņā ar izpildes dokumentu, kas nav pārsūdzams, bezstrīdus piespiedu izpildīšanai nodota parādnieces saistība, kas ir nodrošināta ar publisko hipotēku un parādnieces piederošiem un par labu SIA ieķīlātiem diviem nekustamiem īpašumiem Rīgā.

Izpildot likuma prasības apsūdzētais pieprasīja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību. Pēc parādnieces sūdzības, ar tiesas lēmumu nolemts atlikt izpildu darbības, tajā skaitā, pārdot izsolē par labu SIA ieķīlātos nekustamos īpašumus.

Pēc kā apsūdzētajam radās noziedzīgs nodoms mantkārīgā nolūkā izmantot savu dienesta stāvokli, lai saņemtu amata atlīdzību par parādnieces piederošā nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. Realizējot savu noziedzīgo nodomu apsūdzētais tiesu izpildītājs pieņēma lēmumu par izpildu darbību atlikšanu izpildu lietā, taču par pieņemto lēmumu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei nepaziņoja. Turpinot realizēt savu noziedzīgo nodomu, apsūdzētais, izmantojot dienesta stāvokli pretēji dienesta interesēm, nepamatoti ieveda jaunu izpildes lietu un apzinoties, ka rīkošanās ar nekustamo īpašumu ir aizliegta, rīkoja izsoli parādnieces piederošā nekustamā īpašumā, ko nosolīja kādam SIA. Par nosolīto nekustamo īpašumu SIA apsūdzētā tiesu izpildītāja bankas kontā iemaksāja naudas līdzekļus, no kuriem apsūdzētais veica izmaksu uz savu privāto kontu.

Apsūdzētā darbību rezultātā tika nodarīts mantisks zaudējums lielā apmērā

Apsūdzētais pie kriminālatbildības saukts pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2013.gada 1.aprīlim).

Lieta izskatīšanai nosūtīta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

 

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA